Jedálný lístokPondelok

DESIATA:

http://jedalenlamac.stranka.info/index.php?vid=M&AA=V

OBED:

OLOVRANT:

Utorok

DESIATA:

OBED:

OLOVRANT:

Streda

DESIATA:

OBED:

OLOVRANT:

Štvrtok

DESIATA:

OBED:

OLOVRANT:

Piatok

DESIATA:

OBED:

OLOVRANT:

 

Hore