Odhlásenie stravy

Odhlásiť dieťa zo stravy je možné do 8.00 hod. telefonicky na číslach:

MŠ Heyrovského 4:                +421 2 64 780 573

MŠ Malokarpatské nám. 6:   +421 2 64 780 015

 

Zákonný zástupca odhlasuje svoje dieťa zo stravovania pri chorobe alebo inej neprítomnosti a pri odchode z MŠ.

Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

Hore