Materská škola Malokarpatské námestie 6  bude z dôvodu nízkeho počtu prihlásených detí počas polročných prázdnin dňa 2.2.2018 mimo prevádzky.

Hore