Od 11.04.2018 sú v triede Slnečnice triedne učitelky pani Eliška Brejková a nová pani učiteľka - pani Mária Vanečková

Hore