Milí rodičia predškolákov,

v prípade ak Vaše dieťa nenastúpili do prvého ročníka Základnej školy 3.9.2018 a máte záujem, aby pokračovalo v návšteve našej materskej školy, odovzdajte triednym učiteľkám najneskôr do 30.4.2018 Žiadosť o predĺženie dochádzky a vyrozumenie zo Základnej školy o odkade povinnej školskej dochádzky.

Ak tak do uvedeného dátumu neurobíte, budeme považovať dochádzku Vášho dieťaťa ku koncu školského roka za ukončenú!!!!!

http://www.dietkykvietky.sk/dokumenty/tlaciva/206-ziadost-o-predlzenie-dochadzky

Hore