Pri zápise dieťaťa do MŠ Vás prosíme o kompletné vyplnenie aktuálnej prihlášky. Ďakujeme
 

Hore