Prevádzka MŠ počas jarných prázdnin

(25.2 -1.3.2019) je

od 7:00-17:00 hod

Hore