Organizácia letných prázdnin

Týmto oznamujeme zákonným zástupcom detí, že Materská škola Heyrovského 4, s elokovaným pracoviskom Malokarpatské námestie 6 bude počas letných prázdnin fungovať v nasledujúcom režime:

Od 1. júla- 26. júla 2019 je v prevádzke materská škola Heyrovského 4.

Od 29.júla- 23. augusta je v prevádzke elokované pracovisko Malokarpatské nám. 6.

Od 26.- 30. augusta budú obe materské školy mimo prevádzky z dôvodu prípravy materských škôl a tried na nový školský rok.

Hore