PROSÍME RODIČOV DETÍ NAVŠTEVUJÚCICH MŠ HEYROVSKÉHO 4, ABY Z   DÔVODU DOČASNE NEFUNGUJÚCEJ PEVNEJ LINKY  ODHLASOVALI STRAVU 
NA TEL. ČÍSLE 02 / 64 36 03 89. 
ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE.
Hore