Milí rodičia,

v materskej škole Malokarpatské nám. sa vyskytol svrab v triede Nezábudky, znova u toho istého dieťaťa ako minulý šk. rok. Materská škola zabezpečila voči danej rodine patričné opatrenia na príslušných úradoch, postupuje podľa nariadenia hlavného hygienika a dezinfikuje svoje priestory aj nad rámec odporúčaní.

Hore