O Z N A M

POČAS VIANOČNÝCH PRÁZDNIN

 23.12.2019 – 3.1.2020

Budú obe materské škôlky MIMO PREVÁDZKY, z dôvodu nedostatočného počtu prihlásených detí.

 

Dňa 7.1.2020 bude otvorená Materská škôlka Heyrovského ul., pre prihlásené deti, v čase

od 7,00 h – 17,00 h (trieda: ZVONČEKY).

 

Kolektív Materskej školy Vám praje príjemné a radostné Vianoce a šťastný Nový rok 2020.

Hore