Vážení rodičia na základe tohto usmernenia Vás žiadame: 

Deti ktoré nejavia žiadne známky choroby, nádchy a neboli odcestovaní v zahraničí pošlite riadne do MŠ.

Deti, ktoré majú príznaky choroby - nádchy, chrípky a iné, nechajte v domácom prostredí do ich vyliečenia.

Deti, ktoré vycestovali do krajín postihnutých vírusom odporúčame  nechať  v domácom prostredí počas inkubačnej doby (14 dní).

Nie je dôvod na šírenie paniky, ale je dôležité správať sa zodpovedne nielen voči svojmu dieťaťu, ale aj voči ostatným deťom v kolektíve.

 

Hore