Z dôvodu potvrdenia výskytu vírusu COVID -19 v SR sme zvýšili preventívne opatrenia .

Zhromaždovací priestor pre rodičov a deti bude na školskom dvore, kde si deti prevezme službu konajúca učiteľka.

Vstup do MŠ je pre rodičov  a tu nezamestnané osoby  zakázaný.

Hore