ZRUŠENIE ÚČASTI NA ZÁUJMOVÝCH  KRÚŽKOCH

Materská škola, aby zamedzila vstupu cudzích osôb  a eliminovala tak  množstvo pohybujúcich sa  osôb  vo svojich priestoroch, v zmysle tohto postupu a odporúčaní zriaďovateľa MŠ Heyrovského 4, Bratislava, 

s okamžitou platnosťou  r u š í  až do odvolania všetky záujmové krúžky,

 ktorých sa deti  zúčastňujú v rámci činností v Materskej škole.

Ďakujeme za pochopenie.

Hore