Vážení rodičia,

Minister školstva prijal opatrenie proti šíreniu COVID - 19 a predĺžil prerušenie prevádzky do odvolania https://www.minedu.sk/.

Hore