Vážení rodičia,

v mesiaci apríl sú odpustené poplatky za čiastočnú úhradu nákladov -školné.V prípade , že ste už poplatok uhradili, peniaze Vám vrátime na konci školského roka 2019/2020 podľa toho ako bude prerušená prevádzka materskej školy. Ako to bude s poplatkom za mesiace máj a jún 2020 Vás budeme včas informovať.

Hore