Milí rodičia,
chceli by sme vás poprosiť aj tento rok o poukázanie 2% z dane
pre OZ Lamačské dietky, ktoré pôsobí pri škôlke Heyrovského 4.
Cieľom OZ je aktívne a finančne napomáhať najmä pri nákupe a
získavaní nových učebných pomôcok, literatúry a odborných kníh pre p.
učiteľky a deti, pri nákupe nových hračiek a v neposlednom rade pri
skvalitnení a skrášľovaní priestorov a prostredia pre deti – tried, dvor.
Tento rok by sme sa chceli sústrediť na obmenu hracích prvkov v
areáli škôlky a preto by sme boli radi, ak by sa nám podarilo vyzbierať
vďaka 2% dostatok finančných prostriedkov. Väčšina hracích prvkov bolo
tento rok pre nevyhovujúci stav demontovaných a naposledy boli hracie
prvky dokúpené z 2% na prelome rokov 2016/2017.
Za rok 2018 sme pre škôlku vyzbierali 2.300€, ktoré by sme tiež na
tento účel plne využili a za čo veľmi pekne ďakujeme.
Žiadali sme aj o dotáciu z mestskej časti, keďže bezpečné preliezky a ich
inštalácia sú naozaj nákladná záležitosť, ale žiaľ, tento rok a v súčasnej
situácii s pomocou mestskej časti rátať nemôžeme.
Ak neviete Vy alebo Vaše polovičky, starí rodičia, komu 2% darovať,
budeme vďační. Každé euro sa počíta :)
Dôležité termíny: do 31. marca 2020 - Podanie daňových priznaní zo
strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie +
podanie daňových priznaní právnickými osobami - Vyhlásenie je už
súčasťou daňového priznania
do 30. apríla 2020 - Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za
ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem
vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)
Popis krokov pre venovanie 2% z dane pre zamestnancov:
Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania
preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení
dane. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane . Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu
zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane. Najneskôr do 30. apríla 2020
pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Postup krokov sa mierne líši podľa toho, či % z dane chce poukázať
fyzická osoba (zamestnanec, alebo osoba, ktorá si sama podáva daňové
priznanie) alebo právnická osoba, preto pre viac informácii získate na
www.dvepercenta.sk

tlačivo 2 % MŠ Heyrovského

ihrisko

Hore