Vážení rodičia,

na základe usmernenia MŠVVaŠ SR rozhodla nezávislá komisia zložená zo zástupcov rodičov, pedagogických zamestnancov a zástupcu zriaďovateľa o prijatí detí na obdobie do konca školského roka 2019/2020 podľa kritérií: 

  1. deti rodičov v tzv. ,,prvej línii”, t. j. zdravotníckych pracovníkov, príslušníkov hasičského a záchranného zboru, policajného zboru, ale aj deti pedagogických pracovníkov 
  1. deti zo sociálne znevýhodneného prostredia a samoživitelia 
  1. deti rodičov pracujúcich v štátnej správe 
  1. deti oboch zamestnaných rodičov, deti rodičov zamestnaných v bankovom sektore , predavačky 
  1. predškoláci, poberatelia OČR  

 

Z dôvodu zníženej kapacity MŠ, zníženého počtu zamestnancov MŠ z rizikových skupín a prísneho dodržiavania hygienických pravidiel nariadených Úradom verejného zdravotníctva nie je možné vyhovieť každej žiadosti. 

V prípade uvoľnenia kapacity  Vás budeme kontaktovať. 

Prosíme rodičov o pochopenie a ústretovosť v tejto neľahkej situácii. 

S úctou vedenie a kolektív MŠ 

 

 

 

 

 

Hore