Vážení rodičia,

deti, ktoré odchádzajú na základnú školu, prípadne sa sťahujú alebo z iných dôvodov už nebudú chodiť na budúci školský rok do  materskej školy, nech sa nezabudnú odhlásiť  zo školskej jedálne .

ďakujeme

odhláška zo stravy MAL

odhláška zo stravy HEY

Hore