Milí rodičia,

v snahe vyjsť v ústrety všetkým pracujúcim rodičom, ktorí opätovne prejavili záujem o umiestnenie ich dieťaťa do materskej školy vyplnením dotazníka, zabezpečíme plynulú prevádzku oboch materských škôl aj počas letných prázdnin ( nie ako po minulé roky, že každá materská škola bola jeden mesiac mimo prevádzky). Táto skutočnosť nám  žiaľ nedovoľuje otvoriť materskú školu od 15.6.2020 na plnú prevádzku, z dôvodu zákonného nároku zamestnancov na čerpanie dovolenky. Ďakujeme veľmi pekne za Vaše pochopenie.

Hore