Vážení rodičia,

pri nástupe do materskej školy je potrebné priniesť:
– podpísané sandálky/papučky na prezutie (nie na šnurovanie), ale s takým zapínaním, ktoré nebude dieťaťu robiť ťažkosti
– podpísané náhradné oblečenie
– podpísané pyžamo
– náhradné spodné prádlo,  punčošky a ponožky do priehľadného sáčku do skrinky (všetky deti)
– podpísaný malý uteráčik s uškom

-náhradné rúško, ktoré bude mať dieťa v skrinke

 

Ak z rôznych dôvodov nenastúpi Vaše dieťa v prvý deň nástupu do materskej školy, informujte MŠ a nezabudnite včas odhlásiť stravu na telefónnom čísle školskej jedálne

ŠJ Heyrovského 4  :    0950 577 871

ŠJ Malokarpatské nám. 6 : 02 64 780 015

Adaptačný pobyt dieťaťa prebieha podľa individuálneho dohovoru s triednou učiteľkou.

 Vzhľadom na trvanie pandémie ochorenia COVID 19 Vás prosíme, aby ste sa oboznámili s podrobne vypracovanou prevádzkou a vnútorným režimom MŠ .

prevádzka a vnútorný režim počas pandémie COVID 19

Z dôvodu zvýšeného dodržiavania bezpečnostno hygienických opatrení a v snahe zjednodušiť a urýchliť nástup do MŠ a zamedziť zhromažďovaniu zvýšeného počtu osôb Vás prosíme aby ste zo sebou v prvý deň nástupu do MŠ priniesli vyplnené tlačivá :

 NOVONASTUPUJÚCE DETI:

vyhlásenie zákonného zástupcu

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

prihláška na stravovanie MŠ Malokarpatské

prihláška na stravovanie Heyrovského

informácie o dieťati prijatom do MŠ

splnomocnenie na prevzatie dieťaťa z MŠ

oznam pre rodičov o dotácii na stravu HEY

oznam pre rodičov o dotácii na stravu MAL

súhlas so spracovaním osobných údajov

DETI,KTORÉ UŽ NAŠU MŠ NAVŠTEVOVALI:

vyhlásenie zákonného zástupcu

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

splnomocnenie na prevzatie dieťaťa z MŠ

 

 

 

 

Hore