Vážení rodičia,

nakoľko v tomto školskom roku odchádza jeden zástupca rodičov  MŠ Malokarpatské nám. z rady školy , materská škola uskutoční voľbu člena rady školy. Ak by ste mali záujem byť členom rady školy prosím informujte triednu učiteľku Vašej triedy do 14.9.2020 a budete zaradený na kandidátnu listinu .

ďakujeme

Hore