Vážení rodičia ,

v prílohe Vám dávame do pozornosti prevádzku a vnútorný režim MŠ v čase pandémie COVID 19. V dokumente sú vyznačené zmeny, ktoré sú na základe usmernení MŠVVaŠ v platnosti od 16.9.2020

 

 

prevádzka a vnútorný režim počas pandémie COVID 19

Hore