Vážení rodičia,

 

pri nástupe do MŠ Vás prosíme predložiť nové potvrdenie o bezinfekčnosti

ďakujeme

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

Hore