Vážení rodičia predškolákov,
 
vzhľadom na aktuálnu pandemickú situácia pracuje aj CPPPaP, pod ktoré spadá naša materská škola v obmedzenom režime. Z centra sme preto dostali pokyn, že nebudú vyšetrení všetci predškoláci, ale iba tí, ktorých triedne pani učiteľky označia, že je to u nich potrebné. Pani psychologička, ktorá je pridelená našej materskej škole ešte nevie, akým spôsobom bude vyšetrenie prebiehať (či v MŠ, ako tomu bolo po minulé roky alebo individuálne na poradni). Rodičia tých detí, ktoré vybrali pani učiteľky obdržia mailom informovaný súhlas a anamnestický dotazník. Prosíme rodičov, aby ak s vyšetrením súhlasia, vyplnili a podpísali zaslané dokumenty, netreba ich vyplnené posielať naspäť. Iba by sme Vás poprosili o spätnú väzbu, či s vyšetrením Vášho dieťaťa súhlasíte.
Hneď ako budeme mať podrobnejšie informácie Vás budeme prostredníctvom stránky informovať.
Ďakujeme za pochopenie.
Hore