Vážení rodičia ,

testovanie v sobotu dňa 27.3.2021 v ZŠ Malokarpatské nám. bude zabezpečené pre zákonných zástupcov detí, ktoré aktuálne navštevujú materskú školu v čase od 13:00 - 14:30 hod

Hore