Vážení rodičia, 
od piatka 26. marca do utorka 6. apríla 2021 vrátane budú materské školy zatvorené. Zriaďovateľ mestská časť Bratislava- Lamač pristúpila k tomuto kroku z dôvodu zhoršujúcej sa pandemickej situácie a preventívnych opatrení spojených s elimináciou rizík v súvislosti s ochorením Covid 19.
 
 
 
Ďakujeme za pochopenie
Hore