Školské víkendové testovanie pre zákonných zástupcov 
Nadchádzajúci víkend (3.-4. apríla) sa školské testovanie pre zákonných zástupcov konať nebude z dôvodu veľkonočných prázdnin. Najbližšie testovanie plánujeme na sobotu 10. apríla.
Starosta našej mestskej časti Lukáš Baňacký ako zástupca Združenia miest a obcí Slovenska však vyvinul iniciatívu a oslovil Ministerstvo zdravotníctva SR s návrhom prijatia uznesenia na úrovni Vlády SR, ktorým by sa jednorazovo predĺžila platnosť potvrdení o absolvovaní antigénového testovania a mohli by sme tak prekryť obdobia týchto dní bez potreby zabezpečovať testovacie kapacity pre obyvateľstvo. Rovnako s ohľadom na školské prázdniny odpadá aj potreba riešiť v týchto dňoch tzv. školské testovanie.
V prevádzke by tak zostali len mobilné odberové miesta vykonávajúce svoju činnosť na základe zmluvy s MZ SR a prípadné testovania na úrovni zamestnávateľov.
„Sme presvedčení, že takéto opatrenie by bolo žiaduce pre všetkých pracovníkov, ktoré sa na týchto výkonoch podieľajú od zdravotníkov, cez pracovníkov okresných úradov, obcí a starostov až po dobrovoľníkov a iné spolupracujúce zložky,“ hovorí na adresu návrhu, ktorý sa zrodil vzhľadom na celkovú vyčerpanosť ľudských zdrojov, ktorí sa podieľajú na zabezpečovaní plošného testovania v rámci jednotlivých úloh, starosta.

Pre aktuálne informácie sledujte prosím oficiálny facebookový profil Mestskej časť Bratislava-Lamač, ako aj stránku www.lamac.sk

Hore