Vážení rodičia,
 
Mestská časť Bratislava-Lamač ako zriaďovateľ materskej školy na Heyrovského 4 sa rozhodla opätovne otvoriť jej elokované pracovisko na Malokarpatskom námestí 6  a to od 7. apríla 2021, a to v nasledovnom rozsahu:
  • Materská škola:
                             - deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre,
                             - deti rodičov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce
                             - predškoláci (prednostne deti rodičov s prezenčným výkonom práce).
Od 12.4.2021 očakávame otvorenie materských škôl  v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava Lamač v plnom rozsahu.
Pre ďalšie aktuálne informácie sledujte prosím našu webovú stránku, oficiálny facebookový profil Mestskej časť Bratislava-Lamač, ako aj stránku www.lamac.sk
 
Hore