Vážení rodičia,

Mestská časť Bratislava-Lamač ako zriaďovateľ Materskej školy na Heyrovského ulici č. 4 a jej elokovaného pracoviska na Malokarpatskom námestí č. 6 obnovuje  od 12. apríla prevádzku oboch zariadení v plnom rozsahu.

Preto sme pre rodičov v sobotu 10. apríla operatívne pripravili možnosť antigénového testovania na prítomnosť koronavírusu v našom Mobilnom odberovom mieste v Športovej hale Lamač Na barine 15/A.

Pre rodičov detí navštevujúcich materskú školu bude vyhradený termín MŠ Heyrovského 4 od13:00-14:00

                                                                                                                           MŠ Malokarpatské nám. od 14:00- 15:00  

Pre všetkých rodičov bude na mieste k dispozícii zamestnanec mestskej časti z Inšpekcie verejného poriadku, na ktorého sa môžu obrátiť a ktorý bude usmerňovať prichádzajúcich záujemcov.

Radi by sme v tejto súvislosti upozornili na skutočnosť, že v sobotu budeme na  MOM Lamač testovať popri rodičoch detí  aj riadne objednaných záujemcov. Prosíme vás preto o trpezlivosť a ohľaduplnosť.

 

Pre zabezpečenie bezproblémového priebehu odovzdávania detí Vás prosíme, aby ste prinášali deti nasledovne :

a) na MŠ Heyrovského 4:
Fialky, Púpavky- bočný vchod
Zvončeky, Margarétky- hlavný vchod
 
b) na elokovanom pracovisku Malokarpatské nám. 6:
Sedmokrásky, Nezábudky- bočný vchod
Snežienky, Slnečnice- hlavný vchod
 
Zároveň si Vám dovoľujeme pripomenúť, že minimálne  jeden z rodičov sa musí preukázať negatívnym antigénovým testom nie starším ako 7 dní. Osoby, ktoré budú sprevádzať deti z a do materskej školy musia mať takisto platný negatívny antigénový test.
Pri nástupe do materskej školy bude potrebné vypísať vyhlásenie o bezinfekčnosti.
 
ďakujeme

 

vyhlásenie 8a

vyhlásenie 11a

Hore