Vážení rodičia,

možnosť antigénového testovania na prítomnosť COVID-19 bude pre Vás opäť zabezpečená dňa 24.4.2021 v  Mobilnom odberovom mieste v Športovej hale Lamač Na barine 15/A.

Pre rodičov detí navštevujúcich materskú školu bude vyhradený termín:

MŠ Heyrovského od 13:00 do 14:00

MŠ Malokarpatské nám. od 14:00 do 15:00

Podľa aktuálne platných pravidiel pre materské školy jeden rodič musí mať k nahliadnutiu negatívny test na Covid 19  (nie starší ako 7 dní), prípadne potvrdenie o prekonaní choroby Covid 19 – nie staršie ako 180 dní alebo očkovanie po oboch dávkach mRNA vakcíny ( Pfizer alebo Moderna), 28 dní po prvej dávke vektorovej vakcíny (AstraZeneca), prípadne potvrdenie od lekára na kontraindikácie na testovanie.

V prípade ak dieťa privádza alebo preberá iná osoba ako zákonný zástupca musí sa taktiež vedieť preukázať jedným z vyššie uvedených dokumentov.

Každý pondelok zákonný zástupca pri odovzdávaní dieťaťa odovzdá čestné vyhlásenie zákonného zástupcu a vyhlásenie o bezinfekčnosti.

11a

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

 

Pravidlá pre materské školy

Hore