Vážení rodičia,
v prípade ak bolo Vašemu dieťaťu odporučené pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania Vás prosíme, aby ste do 15.5.2021 doručili materskej škole nasledovné doklady:
- odporúčanie z CPPPaP na pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania
- potvrdenie od pediatra
- informovaný súhlas zákonného zástupcu
 
Materská škola na základe vyššie uvedených dokumentov vystaví Rozhodnutie o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania, ktoré následne zákonný zástupca predloží základnej škole..
Ďakujeme za pochopenie
 
 
Hore