Vážení rodičia,

v zmysle manuálu MŠVVaŠ ,,Návrat do škôl"  ktorý nadobúda účinnosť od 3.5.2021  sa menia niektoré protiepidemiologické pravidlá v materskej škole:

 Zákonný zástupca nemá povinnosť predkladať negatívny výsledok testu.

 

 V pondelok 3.5.2021 zákonný zástupca predkladá čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti .  Vyhlásenie o bezinfekčnosti

Vyhlásenie o bezinfekčnosti bude potrebné predložiť vždy pri prerušení dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov).

Naďaľej Vás však prosíme, aby ste zostali zodpovední, aby neprichádzali deti do materskej školy s príznakmi respiračných ochorení a ak Vám bola nariadená karanténa , príp.ak ste boli pozitívne testovaní na COVID-19, aby ste nás o tejto skutočnosti informovali. Snažme sa všetci spoločne docieliť , aby materská škola zostala čo najdlhšie v prevádzke bez výraznejších obmedzení.

Ďakujeme

Hore