Vážení rodičia,

prevádzka v materskej škole Heyrovského 4 a na elokovanom pracovisku Malokarpatské nám. 6 v mesiacoch júl a august bude zabezpečená nasledovne: 

1. júl- 31.júl 2021 bude v prevádzke materská škola Heyrovského 4

2. august- 28. august 2021 bude v prevádzke elokované pracovisko Malokarpatské nám. 6

Z dôvodu stále pretrvávajúcich protipandemických opatrení sa nebudú deti medzi škôlkami premiešavať.

Ďakujeme za pochopenie

Hore