Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Lamač

Spoločné stravovanie

 

O Z N A M

Oznamujeme zákonným zástupcom stravníkov, že  z dôvodu polročnej uzávierky v školskej jedálni pred letnými prázdninami je odhlásenie dieťaťa zo stravy na posledné 3 dni výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole možné najneskôr 3 dni pred nástupom na prázdniny, t.j. do 25.06.2021 do 08.00 hod.

 

Od 28.06.2021 do 30.06.2021 nebude možné Vaše dieťa odhlásiť zo stravy.

Ďakujeme za pochopenie.

       

Hore