Vážení rodičia,

od 1.7.2021 (štvrtok) funguje MŠ Heyrovského 4 v prázdninovom režime len pre prihlásené deti na základe vopred zisťovaného záväzného záujmu . Do MŠ je možné nastúpiť len s vopred uhradenou sumou za školné a stravné. Doklad o zaplatení Vás poprosíme odovzdať ráno pri príchode do MŠ službu konajúcej pani učiteľke pri hlavnom vchode. ( Pri nepreukázaní o uhradení , dieťa nemôže navštevovať MŠ).

Deti budú do materskej školy prichádzať hlavným vchodom.

Fungovanie tried bude nasledovné:  

1.7-16.7.2021 budú v prevádzke triedy Zvončeky , Fialky a Margarétky .

Od 19.7.- 28.7.2021 budú v prevádzke triedy Zvončeky a Margarétky.

Deti budú do týchto tried zadelené podľa aktuálneho stavu vždy v pondelok do ucelenej skupiny v ktorej budú počas celého týždňa.

Každý piatok si deti vyprázdnia všetky veci zo skrinky a následne v pondelok im môže byť pridelená iná skrinka v inej triede.

 

MŠ Malokarpatské nám.

Od 2.8.2021 ( pondelok) je v prevádzke MŠ Malokarpatské nám. v prázdninovom režime pre prihlásené deti na základe vopred zisteného záväzného záujmu. Do MŠ je možné nastúpiť len s vopred uhradenou sumou za školné a stravné. 

Deti budú do materskej školy prichádzať hlavným vchodom.

Fungovanie tried bude nasledovné:

2.8- 27.8.2021 budú v prevádzke triedy Sedmokrásky a Nezábudky.

Deti budú rozdelené nasledovne:

V triede Sedmokrásky budú deti z tried : Sedmokrásky a Nezábudky

V triede Nezábudky budú deti z tried: Snežienky a Slnečnice

Prajeme Vám krásne prázdniny .

Letné prázdniny 2019 - Materská škola Sládkovičova Modra                  Premium Vector | Doodle kids at the summer holiday

Hore