Vážení rodičia , starí rodičia,

v mene celého kolektívu materskej školy  Vám ďakujem za spoluprácu. Školský rok 2020/ 2021 bol náročný a plný zvratov a mnohých obmedzení , o to viac Vám ďakujeme za Vašu ústretovosť a pochopenie.

Prajeme krásne letné prázdniny, ktoré prinesú Vám i Vašim deťom veľa krásnych zážitkov a žiadne starosti.

Naša veľké poďakovanie patrí členom našich občianskych združení ktorí tento rok obetovali mnoho zo svojho voľného času pre potreby našej MŠ.

Budúcim prváčikom prajeme veľa úspechov, chuti do plnenia školských povinností  a  aby z nich  boli usilovní a šikovní žiaci . A Vám rodičom nekončiacu trpezlivosť a pochopenie :)

Ešte raz Vám ďakujem a prajem pekné letné prázdniny

Pohodové prázdniny! - Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník

Hore