Milí rodičia,

opäť sa nám blíži začiatok školského roka a aby sme všetko spoločne čo najlepšie zvládli prinášame Vám základné informácie.

Tešíme sa na Vás na stretnutiach rodičov, kde si spoločne preberieme všetky podrobnosti a zodpovieme Vaše otázky . Termíny sú už zverejnené na našej stránke.

 

Materská škola je otvorená ráno od 7.00- 8.00 hod. O 8.00 hod. sa materská škola zatvára. Pri adaptácii dieťaťa je potrebné priviesť dieťa skôr, nie na poslednú chvíľu.

 Všetky obmedzenia týkajúce sa pandémie v súvislosti s COVID- 19 sú zverejnené na web stránke www.dietkykvietky.sk.

Informácie o školskej jedálni (jedálne lístky , platby, prihlášky, odhlášky stravy, informácie o tom, čo robiť ak má Vaše dieťa špeciálne podmienky stravovania ) nájdete na stránke :

https://www.lamac.sk/potrebujem-vybavit/skolstvo/spolocne-stravovanie-lamac

Príchod do MŠ

MŠ Heyrovského : Fialky, Púpavky- bočný vchod

                                 Zvončeky , Margarétky- hlavný vchod

MŠ Malokarpatské nám.: Sedmokrásky, Nezábudky – bočný vchod

                                          Snežienky, Slnečnice- hlavný vchod

MŠ Milana Šimečku :  Konvalinky, Ružičky- hlavný vchod

                                      Kamilky- táto trieda má samostatný vchod

Deti, ktoré už materskú školu navštevovali fungujú v nezmenenom režime t. j. rodič  pri vstupe odovzdá dieťa službu konajúcej pani učiteľke ( s pridelením skrinky a prezliekaním im už pomôže triedna pani učiteľka, nemusíte mať obavy)

S novo nastupujúcimi deťmi prichádza rodič do šatne- v šatni sa môžu zdržiavať max.4 osoby, preto pri vstupe dostanete kartičku, ktorú pri odchode odovzdáte službu konajúcej pani učiteľke.

Prvý deň bude rodič u triednej učiteľky vypisovať osobné dokumenty dieťaťa, preto je potrebné, aby si na to vyčlenil ráno čas. Všetky dokumenty sú uvedené na stránke MŠ a pre rýchlejšie vybavenie si ich viete stiahnuť a ráno len odovzdať.

Deti, ktoré už MŠ navštevovali odovzdávajú :

 • Čestné vyhlásenie o bezpríznakovosti – podľa aktuálnych nariadení sa toto potvrdenie bude odovzdávať vždy ak bude dieťa neprítomné viac ako 3 dni ( vrátane víkendu a pri prvom nástupe po prázdninách)

Deti, ktoré nastupujú do MŠ po prvý krát:

 • Čestné vyhlásenie o bezpríznakovosti – podľa aktuálnych nariadení sa toto potvrdenie bude odovzdávať vždy ak bude dieťa neprítomné viac ako 3 dni ( vrátane víkendu a pri prvom nástupe po prázdninách)
 • Dotazník
 • Evidenčný lístok
 • Informácie o dieťati
 • Prihláška na stravu
 • Splnomocnenie na prevzatie dieťaťa
 • Súhlas so spracovaním osobných údajov

Pri nástupe dieťaťa je potrebné priniesť:

 • prezuvky s pevnou pätou- sandáliky; papučky, nie na šnurovanie, aby dieťaťu nerobilo problém si ich obuť,
 • dostatok vecí na prezlečenie,
 • náhradné spodné prádlo, pančušky, ponožky, všetko zabalené v priehľadnom vrecku
 • pyžamo
 • malý uterák s uškom
 • fľašu na pitnú vodu
 • 1 balík vyťahovacích vreckoviek do skrinky
 • vyžehlené náhradné rúško v mikroténovom vrecku ( pre prípad výskytu ochorenia  počas pobytu v MŠ )

Všetky veci zbalené v ruksaku a musia byť podpísané.

Do MŠ prosíme nedávajte deťom hračky , máme ich tu v škôlke dostatok J

Deťom nedávajte zo sebou : jedlo, lieky, elektronické zariadenia, hodinky, cenné predmety a pod.

Do materskej školy môže nastúpiť iba dieťa, ktoré ovláda základné sebaobslužné činnosti (základy obliekania, obúvania, používanie toalety) Plienky sú v materskej škole zakázané.

Ak sa zákonní zástupcovia dieťaťa rozhodnú, že ich dieťa nenastúpi na predprimárne vzdelávanie v našej materskej škole je potrebné zaslať písomné odhlásenie dieťaťa buď poštou na adresu materskej školy alebo na emailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript..

 

Ak dieťa z rôznych dôvodov (dovolenka, choroba,...) k 2.9.2021 nenastúpi, je potrebné dieťa do 8.00 hod. odhlásiť na nasledovných telefónnych číslach:

MŠ Heyrovského  0950577871

MŠ Malokarp. nám. 0264780015

MŠ Milana Šimečku 4v najbližších dňoch bude zverejnené na webovom sídle materskej školy

 

Adaptačný proces si dohodne zákonný zástupca individuálne s triednou učiteľkou. Ak je dieťa zvyknuté na pobyt v MŠ môže zostať hneď od začiatku celý deň.

 

Zaradenie detí do triedje zverejnené na stránke materskej školy www.dietkykvietky.sk. Novoprijaté deti, ktorých rodičia ešte nepodpísali GDPR, budú zverejnené pod číslom rozhodnutia, nie pod menom dieťaťa.

 

Prosíme rodičov, aby si naštudovali školský poriadok ako aj prevádzkový poriadok materskej školy počas pandémie COVID-19, ktorý je zverejnený na stránke www.dietkykvietky.sk

 

Aj v tomto školskom roku budeme čeliť pandemickým opatreniam, ktoré sú však nastavené tak , aby mali minimálny vplyv na pobyt detí v materskej škole . Ak si všetci zachováme zodpovedný prístup, tak veríme , že chod materskej školy bude prebiehať plynulo bez obmedzení. Všetky naše priestory sú už vyčistené , vydezinfikované a pripravené na Váš príchod

 

 

Prehlásenie Prevádzkovateľa

Materská škola, Heyrovského 4, Bratislava, so sídlom Heyrovského 4 Bratislava - mestská časť Lamač, 84103, IČO: 42170923:

Prevádzkovateľ prehlasuje, že na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb prijal primerané technické a organizačné opatrenia a nechal si vypracovať spoločnosťou osobnyudaj.sk, s.r.o. bezpečnostnú dokumentáciu, ktorá deklaruje zákonné spracúvanie osobných údajov.

Číslo osvedčenia: Osobnyudaj.sk-2018-11377

Prevádzkovateľ zároveň prehlasuje, že zaviedol transparentný systém zaznamenávania bezpečnostných incidentov a akýchkoľvek otázok zo strany dotknutej osoby, ako aj iných osôb.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že jeho zamestnanci - oprávnené osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje sú riadne písomne poverené a zaviazané mlčanlivosťou a to aj po skončení pracovného pomeru v zmysle § 79 Zákona. Viac informácií o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom môžete nájsť na stránke www.osobnyudaj.sk/informovanie.

Zoznam detí MŠ Heyrovského

Zoznam detí Milana Šimečku 4

Zoznam detí Malokarpatské námestie 6

dokumenty na stiahnutie:

Vyhlásenie o bezpríznakovosti

Informácie o dieťati

Dotazník

Prihláška na stravu MŠ Milana Šimečku

Školská jedáleň všeobecné informácie

Školský poriadok

Splnomocnenie na prevzatie dieťaťa

Prihláška na stravu MŠ Malokarpatské nám.

Prihláška na stravu MŠ Heyrovského

Prevádzka a vnútorný režim

Evidenčný lístok

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Hore