Rodičom dávame do pozornosti, že Veľkonočné prázdiny budú v termíne od 24.3 do 29.3.2016. V čase prázdnin bude v prevádzke naše detašované pracovisko na Malokarpatskom nám. 6.

Ďeťom aj rodičom prajeme v mene škôlky príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov.

Na deti sa opäť tešíme dňa 30.3.2016.

Hore