OZ Lamčské dietky  je v súlade zo zákonom č. 83/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov dobrovoľným združením rodičov a priateľov materskej školy, záujemcov o fyzický a duševný rozvoj detí, o rozvoj výchovného a vzdelávacieho procesu v materskej škole.

Cieľom OZ je aktívne napomáhať najmä pri:

  • výchove a vzdelávaní detí a skvalitňovaní výchovno-vzdelávacieho procesu
  • riešení výchovných, výučbových, vzdelávacích a prevádzkových problémov
  • zhromažďovať námety, pripomienky a požiadavky rodičov týkajúce sa výchovy, výučby a vzdelávania detí a spolupracovať pri ich riešení
  • finančne pomáhať pri nákupe a získavaní nových učebných pomôcok, literatúry a odborných kníh pre učiteľky a deti
  • finančne a organizačne pomáhať pri skvalitnení a skrášľovaní priestorov a prostredia pre deti – triedy, dvor
  • finančne pomáhať pri nákupe nových hračiek
  • finančne a organizačne pomáhať pri zabezpečení kultúrnych, vzdelávacích, športových aktivít pre deti /plávanie, korčuľovanie, škola v prírode, výuka jazykov, hudobná a pohybová výchova, hra na hudobné nástroje a pod./
  • poskytovať finančné prostriedky na úhradu cestovného pre deti na výlet, exkurziu, kultúrne a športové aktivity
  • organizovanie, realizácia a poskytovanie výchovných a vzdelávacích podujatí, workshopov a kurzov pre deti a žiakov, ako aj rodičov a učiteľov

 

Kontakt:

Heyrovského 4, 841 03 Bratislava
IČO: 42175259
Registrované na MV SR dňa 18.12.2009
Číslo účtu: 2704173259/0200


Kontaktná osoba:

Ing. Stanislava Polakovičová, predseda OZ
Telefón: +421 917 862 944
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Hore