Organizácia školského roka

Školský rok začína 1. septembra 2016, školské vyučovanie sa začína 5. septembra 2016 (streda) a končí 30. júna 2017.

Materská škola poskytuje celodennú výchovno- vzdelávaciu činnosť v čase od 6.30 do 17.00 hod.

Počas letných prázdnin je prevádzka materskej školy prerušená na jeden mesiac  z dôvodu potreby čistenia priestorov, dezinfekcie prostredia a hračiek ako aj čerpania dovolenky zamestnancov, v prevádzke je však   náhradná materská škola.

Prevádzka materskej školy môže byť dočasne prerušená aj zo závažných dôvodov, ktoré ohrozujú zdravie zverených alebo môžu spôsobiť závažné škody na majetku.

 

Prázdniny

 

Prázdniny Termín Začiatok vyučovania MŠ Heyrovského 4 MŠ Malokarpatské nám. 6
Jesenné 28. október - 31. október 2016 2. november 2016 (streda) + -
Vianočné 23. december - 5. január 2017 9. január 2017 (pondelok) + -
Polročné 3. február 2017 (piatok) 6. február 2017 (pondelok) + +
Jarné 20. február - 24. február 2017 27. február 2017 (pondelok) + -
Veľkonočné 13. apríl - 18. apríl 2017 19. apríl 2017 (streda) + -
Letné 3. júl - 31. august 2017  5. September 2017 (pondelok) 3. júl - 31. júl 2017 1. august - 31. august 2017

 

 

Harmonogram denných činností v MŠ

 

Čas Veková skupina Činnosť
6:30 - 7:00   Schádzanie detí v zbernej triede
     
7:00 - 8:20 2,5 - 4 r. Hry a činnosti podľa výberu detí , ranný filter a zdrav. cvičenie
7:00 - 8:40 4 - 6 r. Hry a činnosti podľa výberu detí, ranný filter a zdrav. cvičenie
     
8:20 - 8:50 2,5 - 4 r. Hygiena, desiata
8:40 - 9:10  4 - 6 r. Hygiena, desiata
     
8:50 - 9:30 2,5 - 4 r. Výchovno-vzdelávacia čiinosť
9:10 - 10:00  4 - 6 r. a Vzdelávacie aktivity
     
9:30 - 11:00 2,5 - 4 r. Pobyt vonku
10:00 - 11:30  4 - 6 r. Pobyt vonku
     
11:00 - 11:45 2,5 - 4 r. Hygiena, obed
11:30 - 12:20  4 - 6 r. Hygiena, obed
     
11:45 - 14:00 2,5 - 4 r. Odpočinok, relaxácia
12:20 - 14:15  4 - 6 r. Odpočinok, relaxácia
     
14:00 - 14:30 2,5 - 4 r. Hygiena, olovrant
14:15 - 14:45  4 - 6 r. Hygiena, olovrant
     
14:30 - 16:30 2,5 - 4 r. Poobedňajšia vzd. aktivita -  hry detí, krúžková činnosť
14:45 - 16:30  4 - 6 r. Poobedňajšia vzd. aktivita -  hry detí, krúžková činnosť
     
16:30 - 17:00 2,5 - 4 r. Odovzdanie detí do zbernej triedy
16:30 - 17:00 4 - 6 r. Odovzdanie detí do zbernej triedy

 

 

Harmonogram v jedálni

 

   I. smena  II. smena
Desiata  8.30- 8.45 8.50- 9.10
Obed  11.15- 11.45 11.50- 12.20
Olovrant 14.15- 14.30 14.35- 14.50

 

Hore