Organizácia školského roka

Školský rok začína 1. septembra 2018, školské vyučovanie sa začína 3. septembra 2018 (pondelok) a končí 28. júna 2017 (piatok).

Materská škola poskytuje celodennú výchovno- vzdelávaciu činnosť v čase od 6.30 do 17.00 hod., počas prázdnin od 7.00 do 17.00 hod.

Počas letných prázdnin je prevádzka materskej školy prerušená na jeden mesiac  z dôvodu potreby čistenia priestorov, dezinfekcie prostredia a hračiek ako aj čerpania dovolenky zamestnancov, v prevádzke je však   náhradná materská škola.

Prevádzka materskej školy môže byť dočasne prerušená aj zo závažných dôvodov, ktoré ohrozujú zdravie zverených alebo môžu spôsobiť závažné škody na majetku.

 

Harmonogram denných činností v MŠ

 

Čas Veková skupina Činnosť
6:30 - 7:00   Schádzanie detí v zbernej triede
     
7:00 - 8:20 2,5 - 4 r. Hry a činnosti podľa výberu detí , ranný filter a zdrav. cvičenie
7:00 - 8:40 4 - 6 r. Hry a činnosti podľa výberu detí, ranný filter a zdrav. cvičenie
     
8:20 - 8:50 2,5 - 4 r. Hygiena, desiata
8:40 - 9:10  4 - 6 r. Hygiena, desiata
     
8:50 - 9:30 2,5 - 4 r. Výchovno-vzdelávacia čiinosť
9:10 - 10:00  4 - 6 r. a Vzdelávacie aktivity
     
9:30 - 11:00 2,5 - 4 r. Pobyt vonku
10:00 - 11:30  4 - 6 r. Pobyt vonku
     
11:00 - 11:45 2,5 - 4 r. Hygiena, obed
11:30 - 12:20  4 - 6 r. Hygiena, obed
     
11:45 - 14:00 2,5 - 4 r. Odpočinok, relaxácia
12:20 - 14:15  4 - 6 r. Odpočinok, relaxácia
     
14:00 - 14:30 2,5 - 4 r. Hygiena, olovrant
14:15 - 14:45  4 - 6 r. Hygiena, olovrant
     
14:30 - 16:30 2,5 - 4 r. Poobedňajšia vzd. aktivita -  hry detí, krúžková činnosť
14:45 - 16:30  4 - 6 r. Poobedňajšia vzd. aktivita -  hry detí, krúžková činnosť
     
16:30 - 17:00 2,5 - 4 r. Odovzdanie detí do zbernej triedy
16:30 - 17:00 4 - 6 r. Odovzdanie detí do zbernej triedy

 

 

Harmonogram v jedálni

 

   I. smena  II. smena
Desiata  8.30- 8.45 8.50- 9.10
Obed  11.15- 11.45 11.50- 12.20
Olovrant 14.15- 14.30 14.35- 14.50

 

Hore