Mgr. Stanislav Babic, PhD. delegovaný zástupca poslancov
MVDr. Pavol Čech delegovaný zástupca poslancov
Martina Ondrišová, MSc. delegovaný zástupca poslancov
Michaela Páleníková zástupca rodičov
Mgr. Martina Luptáková, PhD. zástupca rodičov
Gregor Martin zástupca rodičov
Vavrová Zuzana zástupca rodičov
Mgr. Hana Ifková delegovaný za zriaďovateľa
Katarína Bučková zástupca pedagogických zamestnancov
Ivana Domoráková zástupca pedagogických zamestnancov
Mgr. Monika Kuklová zástupca nepedagogických zamestnancov

 

Hore