Mgr. Monika Kuklová predseda zástupcu nepedagogických pracovníkov
Jana Vrábeľová podpredseda zástupcu pedagogických pracovníkov
Mgr. Svetlana Maňová delegovaný zástupca mestskej časti
Eva Černá delegovaný zástupca mestskej časti
Marta Janyšková delegovaný zástupca mestskej časti
Ing. Mgr. Radoslav Olekšák delegovaný zástupca mestskej časti
Ivana Domoráková zástupca pedagogických pracovníkov
Mgr. Mária Sitarová zástupca rodičov
Ivana Kultanová zástupca rodičov

 

Hore