Naše triedy

Fialky

Trieda: 3 ročné deti
Heyrovského 4
Prízemie vľavo
Učitelia: Katarína Bučková
Ivana Domoráková

Sedmokrásky

Trieda: 3 - 4 ročné deti
Malokarpatské nám. 6
1. poschodie vľavo
Učitelia: Viera Šebestová
Martina Moravčíková

Púpavky

Trieda: 3 - 4 ročné deti
Heyrovského 4
Prízemie vpravo
Učitelia: Mgr. Zuzana  Benčíková
Silvia Fratričová

Nezábudky

Trieda: 3 - 4 ročné deti
Malokarpatské nám. 6
1. poschodie vpravo
Učitelia: Anna Gubalová
Kristína Kurtínová

Zvončeky

Trieda: 4 - 5 ročné deti
Heyrovského 4
1. poschodie vľavo
Učitelia: Zuzana Mazancová
Jana Vrábeľová

Snežienky

Trieda: 4 - 6 ročné deti
Malokarpatské nám. 6
Prízemie vľavo
Učitelia: Mgr. Barbora Liptáková
Mária Vanečková

Margarétky

Trieda: 5 - 6 ročné deti
Heyrovského 4
1. poschodie vpravo
Učitelia: Edita Ondrušková
Mgr. Petronela Čegiňová

Slnečnice

Trieda: 5 - 6 ročné deti
Malokarpatské nám. 6
Prízemie vpravo
Učitelia: Zuzana Smutná
Eliška Brejková
Hore