Malokarpatské nám. 6

Sedmokrásky

Trieda: 3 - 4 ročné deti
Malokarpatské nám. 6
1. poschodie vľavo
Učitelia: Viera Šebestová
Martina Moravčíková

Nezábudky

Trieda: 3 - 4 ročné deti
Malokarpatské nám. 6
1. poschodie vpravo
Učitelia: Anna Gubalová
Kristína Kurtínová

Snežienky

Trieda: 4 - 6 ročné deti
Malokarpatské nám. 6
Prízemie vľavo
Učitelia: Mgr. Barbora Liptáková
Mária Vanečková

Slnečnice

Trieda: 5 - 6 ročné deti
Malokarpatské nám. 6
Prízemie vpravo
Učitelia: Zuzana Smutná
Eliška Brejková
Hore