Malokarpatské nám. 6

Sedmokrásky

Trieda: 3 - 4 ročné deti
Malokarpatské nám. 6
Prízemie vľavo
Učitelia: Bc. Martina Moravčíková
Michaela Páleníková

Nezábudky

Trieda: 3 - 4 ročné deti
Malokarpatské nám. 6
Prízemie vpravo
Učitelia: Ľubica Kubaská
Bc. Zuzana Poničan- Zelenak

Snežienky

Trieda: 4 - 6 ročné deti
Malokarpatské nám. 6
1. poschodie vpravo
Učitelia: Katarína Šťastná
Mgr. Andrea Kopčová

Slnečnice

Trieda: 5 - 6 ročné deti
Malokarpatské nám. 6
1. poschodie vľavo
Učitelia: Anna Gubalová
Lucia Poláková
Hore