Kontakt

avatar@2x
Kontakty na jednotlivé pracoviská materskej školy:

Heyrovského 4
02 6436 0389,
0948 186 496

Malokarpatské nám. 6
0910 696 973

Milana Šimečku 4
0910 158 070
arrow

 

Odhlasovanie stravy :

Odhlásiť dieťa zo stravy je možné do 13:00 hod. deň vopred telefonicky,
vo výnimočnej situácii v daný deň do 8:00 hod.

Odhlasovanie stravy na tel.číslach:
Heyrovského 4  - 0950 577 871
Malokarpatské nám. 6 - 02/64 780 015
Milana Šimečku 4  - 0903 978 028

arrow

Vedenie MŠ

Riaditeľka materskej školy: Mgr. Barbora Liptáková
Zástupkyňa poverená riadením elokavaného pracoviska Malokarpatské nám. 6 Bc. Ľubica Kubaská
Zástupkyňa poverená riadením elokavaného pracoviska Milana Šimečku 4 Mgr. Manuela Grossová

Konzultácie

Vopred dohodnuté osobné alebo telefonické konzultácie prebiehajú s triednou učiteľkou
spravidla počas obedňajších hodín, kedy sú prítomné obe triedne učiteľky.

Riaditeľka MŠ:
Mgr Barbora Liptáková
po dohode: 0948 186 496
email: msheyrovskeho@gmail.com

Školská jedáleň
Vedúca ŠJ: Miriam Ducká 

KONTAKTUJTE PRIAMO RIADITEĽA
malokarp?timestamp=1703519172512

Materská škola Milana Šimečku 4

borymapa?timestamp=1703519172508

Materská škola Heyrovského 4

malokarpmapa

Materská škola Malokarpatské námestie 6

Copyright © 2021 Dietky Kvietky Všetky práva vyhradené.

Ochrana osobných údajov:

unnamed 1-300x169-1