Neprehliadnite

gcd2_ps91_161214

Deti, ktoré nastupujú do MŠ po prvý krát:

Príchod do materskej školy je
od 7.00 do 8.00hod.;

deti, ktoré idú na obed domov
je potrebné vyzdvihnúť medzi 12.00- 12.30 hod.;

a popoludní sa deti vyzdvihujú
medzi 14.30 a 17.00 hod.

Odhlasovanie stravy:

Odhlásiť dieťa zo stravy je možné do 13:00 hod. deň vopred telefonicky,
vo výnimočnej situácii
v daný deň do 8:00 hod.

Zákonný zástupca odhlasuje svoje dieťa zo stravovania pri chorobe 
alebo inej neprítomnosti
a pri odchode z MŠ.

Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.


Odhlasovanie stravy
na tel.číslach:

Heyrovského 4
0950 577 871

Malokarpatské nám. 6 
02/64 780 015

Milana Šimečku 4
0903 978 028

Pri nástupe:

Všetky deti, ktoré nastupujú do materskej školy potrebujú mať vypísané tlačivo o bezpríznakovosti.
Toto potvrdenie sa bude odovzdávať vždy, ak bude dieťa v materskej škole neprítomné 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní.
Deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné pri chýbaní 7 a viac dní prinášajú ospravedlnenie od lekára. 

 • Deti, ktoré nastupujú do MŠ po prvý krát:

  Dotazník
  Evidenčný lístok
  Informácie o dieťati
  Prihláška na stravu
  Plnomocenstvo na prevzatie dieťaťa
  Súhlas so spracovaním osobných údajov

  Pri nástupe dieťaťa je potrebné priniesť:

  prezuvky s pevnou pätou ( nie crocsy)- sandáliky; papučky, nie na šnurovanie, aby dieťaťu nerobilo problém si ich obuť,
  dostatok vecí na prezlečenie- náhradné spodná bielizeň, pančušky, ponožky, vrchné a spodné odevy všetko zabalené v priehľadnom
  vrecku a podpísané

  pyžamo
  malý uterák s uškom
  fľašu na pitnú vodu
  primeraný ruksak ( aby sa do neho v piatok zmestili zbaliť všetky veci)
  1 balík vyťahovacích vreckoviek do skrinky
  vyžehlené náhradné rúško v mikroténovom vrecku ( pre prípad výskytu ochorenia počas pobytu v MŠ )

  Do MŠ prosíme nedávajte deťom hračky , máme ich tu v škôlke dostatok , jedlo, lieky, elektronické zariadenia, hodinky, cenné predmety a pod. Materská škola nezodpovedá za ich zničenie alebo stratu.

  Do materskej školy môže nastúpiť iba dieťa, ktoré ovláda základné sebaobslužné činnosti (základy obliekania, obúvania, používanie toalety) Plienky sú v materskej škole zakázané.

  Ak sa zákonní zástupcovia dieťaťa rozhodnú, že ich dieťa nenastúpi na predprimárne vzdelávanie v našej materskej škole je potrebné zaslať písomné odhlásenie dieťaťa buď poštou na adresu materskej školy alebo na emailovú adresu msheyrovskeho@gmail.com.

  Adaptačný proces si dohodne zákonný zástupca individuálne s triednou učiteľkou.
  Ak je dieťa zvyknuté na pobyt v MŠ môže zostať hneď od začiatku celý deň.

Copyright © 2021 Dietky Kvietky Všetky práva vyhradené.

Ochrana osobných údajov:

unnamed 1-300x169-1